בנק איגוד - מידע מקצועי - מתן ייעוץ משכנתאות

בנק איגוד

בנק איגוד הינו בנק קטן יחסית, הנותן, בין היתר, גם הלוואות משכנתא לצורך רכישת דיור. בתחום מתן המשכנתאות בישראל הוא נחשב כבנק בעל פחות בירוקרטיה, בהשוואה לבנקים הגדולים ולעיתים, על אף שאינו בנק גדול, ניתן לקבל בו תנאי משכנתא שאינם פחותים בטיבם מאלה הניתנים בבנקים המובילים.

בנק איגוד

משכנתא בבנק איגוד – כדאי או לא כדאי?

שירותי המשכנתאות הניתנים בבנק איגוד דומים לאלה הניתנים בשאר הבנקים, ואופן בחינת האישורים בו מתבצעת תוך הקפדה על עמידה של הלקוח נוטל המשכנתא בתנאי האשראי שהציב וכן על עמידה בקריטריונים נוספים שהציב לעצמו ובכפוף להנחיות הבנק המרכזי והמפקח על הבנקים. כמו בשאר הבנקים למשכנתאות, נציג המשכנתאות בבנק איגוד ייצג את הבנק בו הוא עובד וישרת נאמנה את האינטרסים של מנהליו להגדיל את הרווחים עבור הבנק.

האם כדאי יותר לקחת משכנתא בבנק קטן?

כבכל הבנקים למשכנתאות, גם בבנק איגוד אינה ניתנת האפשרות לקבל ייעוץ משכנתא הניתן באופן אובייקטיבי. לקוחות הבנק אינם יכולים לקבל את האלטרנטיבה הכלכלית (תמהיל משכנתא, ריביות, בחינת כלכלת משפחה והתאמת המשכנתא למצב הכלכלי) הטובה ביותר עבורו. פקיד המשכנתאות בבנק יראה לנגד עיניו את גובה ההחזר החודשי שיהיה ללקוח עבור המשכנתא שייקח וידאג לעמידה שלו בקריטריונים יבשים של הכנסה פנויה, אותו הציב לעצמו וכן ייבחן את מתן ההלוואה לדיור על ידי ניתוח של התנהלות בנקאית היסטורית של לקוח המשכנתא הפוטנציאלי. כתוצאה מכך, תהיה לרוב, חלוקה אקראית לכמה מסלולי משכנתא, אשר אינם יכולים לתת תשובה מקצועית ואחראית כאשר יבוא הלקוח ויבקש שיבנו לו תמהיל משכנתא אופטימאלי. לצורך כך, הכרחי יהיה לקחת בחשבון את כל המשתנים הרבים ולשקלל אותם באופן המציג תמונה ברורה כמה שיותר של המצב הכלכלי ושל הצפי הפיננסי של המשכנתא מצד אחד ושל עתיד המשפחה מבחינה כלכלית מצד שני. רק בדרך זאת ניתן יהיה לבנות ולהתאים את המשכנתא עבור מי שלוקח אותה באופן שיהיה כדאי וחסכוני הרבה יותר. לצערנו, כיום אין בנק למשכנתאות, המסוגל או מעוניין לתת שירות כזה ללקוחותיו.

האם כדאי לי לסמוך על יועץ משכנתאות בבנק ולקבל את התמהיל שהוא ימליץ לי?

חד-משמעית – לא! גם כאשר מדובר בבנק קטן יחסית המתנהל בבירוקרטיה נמוכה יותר מזו הקיימת בבנקים הגדולים, פקיד המשכנתאות בבנק לא יחשב, בדרך-כלל, את כל מה שצריך על-מנת לדרוג למשכנתא טובה ומותאמת עבור הלקוח. מה שלקח בחשבון יהיה הסיכונים של אותם לוקח הבנק וכן ביטוי של רווחיו מהלקוחות שלו בצורה הכי טובה. ככל שהבנק ידאג יותר לרווחיו שלו, כך ישלם הלקוח מחיר גבוה יותר עבור המשכנתא שייקח מהבנק, בסופו של דבר. זכרו תמיד: הבנק הוא גוף עסקי שמטרתו העיקרית להגדיל את רווחיו ולא להיפך וזה לגמרי בסדר. פקיד המשכנתאות בבנק לרוב יחלק את המשכנתא לשלושה מסלולים באופן אקראי וחסר כל הגיון כלכלי שיתאים ללקוח.