האם ירידות בבורסה משפיעות על המשכנתא? - מידע מקצועי - מתן ייעוץ משכנתאות

האם הירידות בבורסה משפיעות על המשכנתא שלנו?

במהלך חצי השנה האחרונה נרשמו מספר תנודות הקשורות בשוק ההון, אשר השפיעו בעקיפין על המשכנתאות בארץ. תנאים מסוימים יצרו מצב, שבו שינויים בשוק ההון השפיעו על שוק המשכנתאות. מדובר בהשפעה נקודתית, שעשויה לחלוף תוך זמן קצר.

ירידות בבורסה נרשמו בחודש ספטמבר האחרון והשפיעו על רוכשי הדירות

לאור הירידות החדות בבורסה, משקיעים רבים ששמו את הונם בהשקעה במניות, מצאו עצמם בהפסדי סכומים בלתי מבוטלים, אותם תכננו לנתב עבור רכישת דירה. חלק מאותם משקיעם בשוק ההון נאלץ להשאיר את הכספים לטווח ארוך יותר, על-מנת לקזז את ההפסדים שנגרמו כתוצאה מהירידות בבורסה. דבר זה הביא לכך, שרבים החליטו להשקיע את כספם הנותר דווקא ברכישת דירה, כך שבעקבות הפסד חלק מההון העצמי, נאלצו להגדיל את סכום המשכנתא כהשקעה בטוחה יותר לטווח בינוני, המהווה תחליף עבורם להשקעה בשוק ההון. הדבר הביא לכך שהביקוש לדירות ולמשכנתאות עלה מעבר לצפוי.

למרות שריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי, שוק אגרות-החוב גרם לכך, שריבית המשכנתא הקבועה עלתה

ריביות המשכנתא, הניתנות לכם בבנק, מהוות מקור הכנסה ורווח משמעותי לבנק, המשמש בעניין זה כמעין מתווך, המגייס כספים ממקורות שונים מצד אחד, ומצד שני נותן הלוואות ללקוחות המעוניינים בכך ובכלל זה להלוואות משכנתא לדיור.

כאשר חלה עלייה באותם מקורות, מהם מגייס הבנק כספים, על הבנק לשמור על רווחיו, כפי שהיו בעבר. אחת הדרכים של הבנק לעשות זאת, היא העלאת הריביות על המשכנתא. אחד ממקורותיו העיקריים של הבנק לגיוס אותם כספים הוא גיוס על-ידי הנפקת אגרות-חוב לציבור. היות ונרשמו נפילות בשוק האג"ח בחודש מאי האחרון, התייקרו ריביות המשכנתא במסלולי הריבית הקבועה בשיעור של 0.3%-0.9%.

ומה הקשר לריבית המשתנה?

הריבית המשתנה, הניתנת בחלק מהבנקים למשכנתאות, מבוססת על עוגן הנגזר מתשואות האג"ח. כאשר תשואות האג"ח עלו, נוצר מצב, בו העלויות מצד הבנק עבור גיוס אותו כסף ממקור זה עלו. הבנק, המעוניין לפצות עצמו ולמנוע ירידה ברווחיו, העלה את ריביות מסלולי המשכנתאות המבוססים על אגרות חוב. העלאה זו באה לידי ביטוי, בכך שהעוגן, הניתן במשכנתאות מסוג זה, עודכן לרמה גבוהה יותר. לכן, עלויות הגיוס על-ידי משכנתא התייקרו.

גם אם הבנק שלכם נתן לכם משכנתא, שאינה מבוססת על עוגן האג"ח, תושפעו מעלייה זו. הסיבה לכך היא תחרות. כאשר הבנק המתחרה נותן ריביות במסלול משתנה, הרי שכאשר יעלה הבנק את עוגני הריבית במסלולים אלה, הדבר יאפשר גם לשאר הבנקים לבצע עלייה באופן דומה.

מי נפגע מכך ומי הרוויח?

רוכשי דירות, אשר לקחו משכנתא בריבית משתנה, בה חלה תחנה לאחר העלייה בעוגני האג"ח, הושפעו מכך, שבמועד התחנה הריבית עודכנה לפי שערה החדש. כתוצאה מכך, עלולים בעלי דירות למצוא עצמם משלמים יותר עבור מסלול משכנתא זה. אמנם בפועל, רוב בעלי המשכנתאות לא נפגעו מעלייה זו, היות והריבית שקיבלו לפני מועד העדכון הייתה גבוהה יותר מזו שאחרי העלייה בעלות גיוס האג"ח ובריביות אלה.

באשר לבעלי משכנתא בריבית קבועה, במידה וכבר קיימת משכנתא במסלול ריבית קבועה, בשונה ממסלולי הריבית המשתנה, כאן ייהנו מכך שהריבית תישאר כפי שהייתה. במידה ועדיין לא לקחתם משכנתא ואתם עומדים לעשות זאת בקרוב, תשלמו מעט יותר על הריבית במסלולי ריבית משתנה עם עוגן אג"ח.