הלוואה לרכישת נדלן מסחרי

יועץ משכנתאות של מתן משכנתאות בשיחת יעוץ לייעוץ בנושא מיחזור משכנתא לחץ כאן לייעוץ בנושא משכנתא חדשה לחץ כאן לצפייה בסרטוני ההדרכה שלנו לחצו כאן נכס מניב הינו מושג המתייחס למבנים כגון: חנויות, בניינים, משרדים, מבני תעשיה ועוד, המניבים תשואה לזמן ארוך. הלוואה כזו נשענת על נכס מקרקעין ועל תזרים המזומנים שהוא מניב.

ישנם מספר יתרונות ברכישת נכס מניב:

תשלום ההלוואה למימון הרכישה ישולם מתזרים המזומנים שהנכס מניב. כמו כן ישנה אפשרות להשבחת הנכס ע"י שיפוצים ומכירה בערך הגבוה פי כמה וכמה מעלות השיפוצים, או מכירה לאחר מס' שנים כאשר ערך הנכס עולה. ישנן הטבות מס שבאות להקל על המשקיע שרוכש נכס מניב ובמקרים רבים ניתן לנכות את הוצאות הריבית על ההלוואה שנלקחה לצורך מימון הרכישה, קבלת פחת לצורכי מס וכן הכרה בהוצאות מסוימות על הנכס כגון: אחזקה וניהול הנכס, ייעוץ ועוד.