שלב אחר שלב בדרך לקבלת משכנתא

אנו נעמוד לצדכם מאיתור הנכס ועד קבלתו לידיכם, ונמשיך ללוות אתכם עד לסיום כל תשלומי ההלוואה

שלב א'

בקשת אישור עקרוני מהבנק

1

כצעד ראשון בתהליך יתבקש הלווה לאתר נכס שהוא מעונין לרכוש, ובעת הצורך להזמין שמאי לאומדן עלותו. לאחר מכן תישלח בקשה ראשונית למשכנתא (המכונה "בקשה עקרונית") מהבנקים השונים, ובמעמד זה יהיה על הלווה להמציא גם מסמכים ופרטי מידע אישיים כמו משלח יד וגובה שכר, וכן פרטים טכניים על הנכס המבוקש – בין אם כבר נבחר אחד כזה ובין אם לא.

מאמרים בנושא אישור עיקרוני

שלב ב'

בחירת מסלול הלוואה

2

אחרי קבלת המידע אודות מסלולי הלוואה בבנקים השונים יהיה על הלווה לבחור במסלול שתואם את תמהיל ההלוואה הנכון עבורו (במאזן העדין שבין אורך תקופת ההלוואה לגובה ההחזר החודשי), כאשר לעתים הדבר ייעשה לאחר עמידה מסוימת על המקח. את בחירת המסלול יערוך הלווה לאחר שעיין בכל תנאי ההלוואה בקפידה, ולאחר שווידא כי כל פרטיה נהירים לו ומקובלים עליו במלואם.

מאמרים בנושא מסלולי משכנתא

שלב ג'

פתיחת תיק משכנתא והצטרפות לפוליסות ביטוח

3

עם רגע ההסכמה בין שני הצדדים בנוגע לפרטי ההלוואה, ייפתח "חלון זמן" קצר מאד שבו יהיה על הלווה להמציא מספר מסמכים קריטיים, ביניהם גם כאלה שהנפקתם תהיה כרוכה בתשלום: רישום והתחייבויות, הערכת שמאי, ייפוי כוח לנוטריון ופוליסות ביטוח הקשורות למשכנתא. כל הטפסים יוגשו יחד לבנק בתור "תיק המשכנתא", ובהנחה שהוא הוכן כראוי, ההלוואה תאושר לאחר תקופת המתנה קצרה.

מאמרים בנושא ביטוח משכנתא

שלב ד'

העברת סכום הקרן למוכר הנכס, ותחילת תקופת הפירעון

4

עם מתן אישורה הסופי של ההלוואה והחתימה על תנאיה, יועבר סכום הקרן (כלומר ערך הדירה עצמה, ללא ריביות) למוכר הנכס – שיעבור מיידית לבעלותו של הלווה. בשלב זה למעשה תתחיל תקופת פירעון ההלוואה החודשי, עד לסיומה לאחר מספר השנים שסוכם מראש. במצבים מסוימים, יהיה ניתן להגמיש את תנאי ההלוואה, או לחלופין למחזר את המשכנתא ולזכות בנכס בעל ערך רב יותר.

מאמרים בנושא מיחזור משכנתא

מאמרים בנושא החזר משכנתא