ריבית פריים, עד כמה המסלול כדאי? - מידע מקצועי - מתן ייעוץ משכנתאות

ריבית פריים – איזה אחוז מכלל המשכנתא יכול להוות המסלול הזה ועד כמה המסלול כדאי

משכנתא במסלול פריים

המפקח על הבנקים החל תקנה בשנת 2011 , אשר זעזעה את נוטלי המשכנתאות. בעוד היה ניתן בעבר לקבל משכנתא שכולה תהיה על בסיס הפריים, השינוי גרם לכך שניתן לקבל רק עד שליש מהמשכנתא בפריים. כך נוצרה דילמה קשה בקרב רוכשי דירות באשר לתמהיל המשכנתא החדש שלהם.

בחמש השנים החולפות רבים הבינו שישנם עוד הרבה מסלולי משכנתא משתלמים, אך גילו שמסלול הפריים הוא בסופו של דבר המסלול המסוכן והמשתלם ביותר במשכנתא כיום.

מהי משכנתא במסלול פריים

ריבית פריים היא ריבית המבוססת על ריבית בנק ישראל המוצהרת, המתעדכנת אחת לחודש על-ידי הבנק המרכזי. חישוב ריבית הפריים הוא הריבית המוצהרת (ריבית בנק ישראל) בתוספת 1.5%. כלומר, במידה והריבית המוצהרת הינה 1% אז ריבית הפריים תהיה 2.5%.

במשכנתאות, מקובל שהבנק ייתן הנחה כלשהי על ריבית הפריים (הנחה זו נקראת מרווח שלילי) ובכך יוזיל את הריבית הסופית שתתקבל במסלול הלוואה זה. לדוגמה, אם הבנק יאשר ללווה משכנתא בריבית פריים פחות 0.8% אז הריבית תהיה 1.7%.

מדוע תמיד כדאי לקחת חלק מהמשכנתא במסלול פריים

למסלול משכנתא צמוד פריים ישנם מספר יתרונות. ראשית, מדובר בריבית נמוכה מאוד, אותה לא נוכל לקבל כמעט באף מסלול משכנתא אחר. בנוסף לכך, לא קיימת הצמדת מדד במסלול זה ובכך נוצר מצב שבו יתרת המשכנתא הכוללת (יתרת הקרן) הולכת וקטנה במסלול זה כבר מההחזר החודשי הראשון באופן משמעותי ובכך תורמת לירידת קרן המשכנתא כולה.

שילוב מסלול הפריים במשכנתא יביא לחיסכון משמעותי בהחזר המשכנתא שלכם. בנוסף על אלה, יתרון בולט נוסף למסלול זה, הוא שניתן לבצע בו פירעון מוקדם ללא תוספת תשלום על הפרשי היוון. תשלום הפרשים אלה, במסלולים אחרים, לעיתים יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים ויש לשלמו גם בעת ביצוע מיחזור משכנתא. דבר זה הופך את מסלול הפריים לנזיל והוא מהווה מרכיב של גמישות בתמהיל המשכנתא שלכם.

מהן הסכנות שבלקיחת משכנתא במסלול פריים

לצד כל יתרונותיו של מסלול הפריים קיים גם גורם סיכון, מכך שריבית הפריים מתעדכנת בכל חודש (הריבית לא בהכרח משתנה בכל חודש). גובה הריבית במסלול הפריים (כמו בשאר המסלולים) משפיע באופן ישיר על גובה ההחזר החודשי שתשלמו. כלומר, במקרה וריבית הפריים תעלה – כף גם ההחזר החודשי שתשלמו יעלה. הסיכון בכך הוא שהתשלום החודשי יעלה באופן כזה, שלבסוף לא תוכלו לעמוד יותר בתשלום והדבר ייפגע בהתנהלות הפיננסית שלכם עד כדי חדלות פירעון של המשכנתא (מצב שבו לווים אינם מסוגלים להחזיר לבנק בזמן את המשכנתא שלקחו) .

האם ישנה מגבלה על הסכום שמותר לקחת בפריים בעת בניית תמהיל משכנתא?

על-מנת להגן על משקי הבית נוטלי המשכנתאות, החל מתאריך 5.5.2011 הטיל המפקח על הבנקים מגבלה, לפיה ניתן לקבל משכנתא חדשה כאשר מרכיב הפריים שבה לא יעלה על שליש מסך המשכנתא.

מדוע כדאי להיות תמיד עם היד על הדופק? מסלול הפריים הוא מסלול נזיל, היות וריבית הפריים יכולה להשתנות בכל חודש ואף לעלות. על-מנת להימנע ממצב בו הריבית שלכם על המשכנתא תעלה מעל הרצוי, יש לעקוב אחת לחודש אחר ריבית בנק ישראל. במידה ומזוהה מגמת עלייה של לפחות שלוש פעמים רצופות, יש לבדוק אם כדאי לסגור מסלול זה במשכנתא או למחזרו.

האם כדאי למחזר משכנתא כדי לעבור למסלול הפריים?

בהינתן ריבית הפריים הנהוגה כיום בישראל, ישנה עדיפות רבה בלקיחת משכנתא במסלול פריים. בעת מיחזור משכנתא חשוב לזכור, שישנה מגבלה של מסלול זה לעד שליש מסך המשכנתא, במידה וזו נלקחה אחרי שהחלה המגבלה במאי 2011. במידה והמשכנתא שלכם מכילה פחות משליש במסלולי ריביות משתנות (לדוגמה פריים, דולר, יורו) כנראה שעליכם למחזר חלק מהסכום ולהעבירו למסלול פריים.