ביטוח משכנתא - בלוג מידע מקצועי - מתן ייעוץ משכנתאות

ביטוח משכנתא – הסעיפים שצריכים להיכלל בביטוח הדירה למשכנתא

ביטוח משכנתא

בדרך לקבלת המשכנתא שלכם, תידרשו לעשות ביטוח משכנתא. ביטוח משכנתא הוא אחת מההוצאות הנלוות העיקריות שיש להוסיף לסל ההוצאות שלכם כאשר תרכשו דירה עם משכנתא. כאשר תבקשו לקבל הצעות מחיר לביטוח המשכנתא שלכם, זכרו שעל ביטוח המשכנתא לכלול שתי פוליסות שונות. מדובר בפוליסת ביטוח חיים עבור כל אחד מהלווים ובפוליסת ביטוח מבנה.

אילו סעיפים צריכה לכלול פוליסת ביטוח המבנה שתרכשו?

ביטוח המבנה שתדרשו לעשות צריך יהיה לכלול בתוכו שלושה סעיפים עיקריים: האחד, ביטוח למקרה של נזקים שמקורם בתשתיות צנרת הבניין, השני, ביטוח למקרה שייגרם נזק שמקורו בפגעי טבע כגון רעידת אדמה והשלישי, למקרה שייגרם למבנה נזק כתוצאה משריפה.

איזה סעיפים תכלול פוליסת ביטוח החיים שלכם?

פוליסת ביטוח חיים למשכנתא, שתדרשו לעשות תהיה עבור כל אחד מהלווים בנפרד וסכום הפוליסה שתרכשו עבור כל אחד מכם תהיה כסכום המשכנתא. מדובר בפוליסת ביטוח חיים ריסק, למקרה שלא תוכלו לשלם את יתרת המשכנתא לבנק. במקרים חריגים, בהם חברות הביטוח יסרבו לבטח אתכם מסיבה של מחלה קיימת, השתייכות לקבוצת סיכון כלשהי או מסיבות הקשורות לגיל, הבנק ישקול בחיוב לתת לכם פטור מביטוח חיים.

סעיף שיעבוד ביטוח המשכנתא לבנק

בשתי הפוליסות (ביטוח מבנה וביטוח חיים) תדרשו על-ידי הבנק למשכנתאות לשעבד את הביטוח לטובת הבנק, כך שבמקרה וחלילה יהיה עליכם להפעיל את הביטוח, יובטח כי במקרה של תביעה יועבר הכסף ישירות לבנק לצורך כיסוי החזר יתרת המשכנתא.