מחשבון ריבית אפקטיבית לנומינלית


ריבית אפקטיבית:
ריבית נומינלית: