מחשבון משכנתא קלאסי

בחר נתון מחושב:
  • לוח סילוקין
סכום המשכנתא:
תקופה בשנים:
החזר חודשי:
ריבית שנתית:
מדד שנתי:


ללא הצמדה למדד כולל הצמדה למדד
סה"כ החזר
סה"כ ריבית והצמדה
תשלום חודשי בסוף התקופה
במשכנתא עם הנתונים לעיל, יוצא שתשלם ₪ עבור כל שקל בעוד שעם יעוץ הולם תוכל לשלם  ₪ עבור כל שקל