משכנתא והמשכורת שלכם - מידע מקצועי - מתן ייעוץ משכנתאות

משכנתא והמשכורת שלכם

חודשי משכורת לרכישת דירה

לכמה חודשי משכורת/חסכון זקוק זוג בישראל לרכישת דירה ממוצעת בת 3-4 חדרים. שאלה זו תענה לנו גם קיימת בועה, כהשוואה למדינות המקובלות בעולם. נהוג להשוות את כלכלת ישראל בעיקר למדינות סקנדינביה וגרמניה שהן בעלות כלכלות זהות. יתרה מזאת לאורך השנים ראינו כי כלכלת ישראל " מחכה" כלכלות אילו ולמעשה כלכלות אלו מהוות כיום אינדיקטור טוב לחיזוי המשק. בין שנת 2003 ל-2007 לא חל שינוי מהותי בכוח הקנייה של רוכשי הדירות במונחים של חודשי עבודה, והוא נע סביב 47 חודשים (כ-4 שנות עבודה) לעשירון העליון, לכמעט 90 חודשים (כ-7.5 שנים) לאלה המצויים ברבעון התחתון של ההכנסות. זה, כמובן, משתנה גם לפי ערים כש"מובילה" עם כ-90 חודשים היא י-ם, ואחריה -ת"א, הרצליה ורעננה עם כ-65 עד 70 חודשי עבודה. קופת חזיר ובית בתחילת שנת 2009 עלו מחירי הדירות מיד שנייה עלה לרמה של 106 חודשי עבודה (שכר ברוטו) וברבעון השני של 2010 אנו עומדים על רמה של 131 חודשי עבודה. לקבלת מידע נוסף על תנאים לקבלת משכנתא. יתרה מכך, יש לזכור, שמדובר כאן בהכנסה ברוטו של משק בית, ובמונחי הכנסה נטו צריך הרבה יותר חודשי עבודה כדי להגיע לדירה בישראל. אבל, מה לעשות, גם הכנסה נטו אינה בדיוק הפרמטר הקובע, אלא סכום החיסכון שמסוגל משק בית לפנות לעצמו לרכישת דירה אחרי כל שאר ההוצאות. לו היינו עושים את החישוב הזה, היינו מגיעים למסקנה, שצריך לא 4 עד 7 שנות עבודה, אלא אולי 10 עד יותר מ-20 שנות עבודה. הנתונים האלה מעמידים את ישראל לא טוב בהשוואה בינלאומית. אם נניח, שבכל זאת, בישראל המצב שונה, כי יש חיסכון פיננסי ונכסים פיננסים ניכרים שנצברו, ושהמסורת של עזרה לזוג הצעיר לרכוש את דירתו הרבה יותר חזקה מבמדינות אחרות עדיין אין בכך כדי לתמוך ברמת המחירים הקיימת.