בנק מרכנתיל - מידע מקצועי - מתן ייעוץ משכנתאות

בנק מרכנתיל

בנק מרכנתיל הינו בנק מסחרי קטן, השייך לקבוצת דיסקונט. עיקר פעילותו של הבנק היא מתן הלוואות משכנתא לצורך רכישת דיור. בתחום מתן המשכנתאות בישראל, בנק מרכנתיל הינו מתחרה קטן יחסית מול שאר הבנקים למשכנתאות. על אף שאינו בנק גדול, לעיתים ניתן לקבל בו תנאי משכנתא שאינם פחותים בטיבם מאלה הניתנים בבנקים המובילים ולעיתים הוא אף מציע תנאי ריבית טובים יותר.

בנק מרכנתיל

משכנתא בבנק מרכנתיל – כדאי או לא כדאי?

שירותי המשכנתאות הניתנים בבנק מרכנתיל דומים באופיים לאלה הניתנים בשאר הבנקים, ואופן בחינת האישורים בו מתבצעת תוך הקפדה על עמידה של הלקוח נוטל המשכנתא בתנאי האשראי שהציב וכן על עמידה בקריטריונים נוספים שהציב לעצמו ובכפוף להנחיות הבנק המרכזי והמפקח על הבנקים. כמו בשאר הבנקים למשכנתאות, נציג המשכנתאות בבנק מרכנתיל ייצג את הבנק בו הוא עובד וידאג לאינטרסים של הבנק, שם לא אחרים מאשר הגדלת הרווחיות מהלקוחות.

האם כדאי יותר לקחת משכנתא בבנק מרכנתיל?

כבכל הבנקים למשכנתאות, גם בנק מרכנתיל אינו נותן את האפשרות לקבל ייעוץ משכנתא ניטרלי ואובייקטיבי. לקוחות הבנק אינם יכולים לקבל את האלטרנטיבה הכלכלית (תמהיל משכנתא, ריביות, בחינת כלכלת משפחה והתאמת המשכנתא למצב הכלכלי) הטובה ביותר עבורם, היות ופקיד המשכנתאות בבנק יראה לנגד עיניו את גובה ההחזר החודשי שיהיה ללקוח עבור המשכנתא שייקח וידאג לעמידה שלו בקריטריונים יבשים של הכנסה פנויה, אותו הציב לעצמו וכן ייבחן את מתן ההלוואה לדיור על ידי ניתוח של התנהלות בנקאית היסטורית של לקוח המשכנתא הפוטנציאלי. כתוצאה מכך, לקוח המשכנתא בבנק לא יוכל לקבל מפקיד המשכנתא בבנק תמונה אמיתית לגבי מצבו, כפי שגם לא יוכל להבין באמת מה עליו לעשות על-מנת לצמצם את הוצאות המשכנתא שלו ולהימנע מבזבוז של סכומים גדולים שישולמו לבנקים במהלך השנים (לעיתים סכומים אלה יכולים להגיע לעשרות ואף למאות אלפי שקלים).

לפני לקיחת משכנתא בבנק, הכרחי יהיה לקחת בחשבון את כל המשתנים הרבים ולשקלל אותם באופן המציג תמונה ברורה כמה שיותר של המצב הכלכלי ושל הצפי הפיננסי של המשכנתא מצד אחד ושל עתיד המשפחה מבחינה כלכלית מצד שני. רק בדרך זאת ניתן יהיה לבנות ולהתאים את המשכנתא עבור מי שלוקח אותה באופן שיהיה מותאם אליו ואל משפחתו. לצערנו, הבנקים למשכנתאות בישראל אינם עושים זאת ומטרתם היחידה היא להשיא את רווחיהם מלקוחות המשכנתא שהם מגייסים.