תמהיל משכנתא - משכנתא אופטימאלית - מידע מקצועי - מתן ייעוץ משכנתאות

תמהיל משכנתא – משכנתא משתלמת מתחילה בבניית תמהיל אופטימאלי

בניית תמהיל משכנתא 

מערכת M-Optimum פרי פיתוחה של חברת מתן ייעוץ משכנתאות, הינה תוכנה המחשבת בצורה הכלכלית ביותר תוך מציאת נקודות האיזון בתשלומי המשכנתא והתחשבות בצרכים הפיננסיים של הלקוח. כך שבכול תשלום ייווצר חיסכון הן של הריבית דריבית והן של ההצמדות והסיכונים הגלומים בכל תשלום. המערכת מריצה מעל 20 מיליון אפשרויות למציאת המשכנתא האופטימאלית עבור כל לווה.

בבואנו לקחת משכנתא אנו יודעים את סכום המשכנתא המבוקש ואת ההחזר הרצוי שאנו יכולים לעמוד בו. נניח, לשם הדוגמא, כי ברצוננו לקחת משכנתא על סך של 350,000 ש"ח ואנו יכולים לעמוד בהחזר חודשי של 2,500 ש"ח בחודש. קיימים בפנינו מגוון רחב של אפשרויות איך לחלק את המשכנתא: במסלול ריבית קבוע צמודת מדד לתקופה של 17 שנה.

ניתן גם לקחת את המשכנתא בתמהיל של 2 חלקים: מסלול ריבית קבוע צמודת מדד בסכום של 155,000 ₪ לתקופה של 18 שנה. מסלול פריים בסכום של 195,000 ₪ לתקופה של 17 שנה. בשני המקרים המתוארים סכום המשכנתא עומד על 350,000 ₪ וההחזר החודשי הוא 2,500. אך סה"כ תשלום המשכנתא של קרן וריבית שונה.

קיימים, כאמור, יותר מ-20 מליון צירופיים אפשריים לבניית תמהיל המשכנתא כפי הדוגמא לעיל כאשר ההפרש בסך כל התשלום למשכנתא הוא עשרות אלפי שקלים של חיסכון בין חלוקה שרירותית לבין חלוקה אופטימאלית של התוכנה.