LIFE - מערכת בלעדית ללקוחותינו

אנו רואים במשכנתא הזדמנות כלכלית גדולה ומרגשת עבור הלווה ומשפחתו, וערבים לכך שעם מעקב ובקרה נכונים, ניתן להגיע לניצול מקסימלי של הפוטנציאל הטמון בה, וכך לחסוך באופן משמעותי עבור מה שחשוב באמת – העתיד. לשם כך החלטנו להעמיד לרשות לקוחותינו ליווי צמוד לאורך כל שנות תשלום ההלוואה, עם כלכלן בכיר שידאג לערוך מעקב שוטף אחר התנאים האמורים בה, בהתאם לשערים העדכניים ולתנודות השוק הרלוונטיות. בכך אנו מבטיחים להגדיל עד למקסימום את רווחי העסקה, ולשפר עוד יותר את מצבו הכלכלי של הלווה בטווח הקרוב והרחוק.

מלבד הליווי המקצועי, אנו דוגלים בעירוב מרבי של הלקוחות שלנו בכל הנעשה בשוק, כך שהם יוכלו לראות את תמונת המצב המלאה ולקחת חלק פעיל בהחלטות המשפיעות אולי יותר מכל על עתידם הכלכלי. הוא שירות VIP בו מקבל הלווה עדכון שוטף בנוגע לשינוי המדד, לשער הדולר ולגובה ריבית הפריים, וכן הוא זוכה לפגישת יעוץ אישית אחת לשנה בנוגע לסקירתם של אותם שינויים, וכמובן התאמת המשכנתא אליהם. מלבד זאת, בשירותי המשכנתא ON LINE הניתנים על ידי החברה ניתן לסקור את מצב המשכנתא העדכני, בכל עת ומכל מקום.

כניסה למערכת LIFE

סרטון הסברה על מערכת LIFE