בנק הבינלאומי - מידע מקצועי - מתן ייעוץ משכנתאות

בנק הבינלאומי

הבנק הבינלאומי הינו בנק מסחרי בגודל בינוני, הנותן, בין היתר, גם הלוואות משכנתא לצורך רכישת דיור. בתחום מתן המשכנתאות בישראל, הבנק הבינלאומי הינו מתחרה לשאר הבנקים ומעוניין להגדיל כמה שיותר את נתח לקוחות המשכנתא שלו. קבוצת הבינלאומי כוללת בתוכה את הבנק הבינלאומי ואת בנק אוצר החייל, כך שלקוח אוצר החייל שירצה לקחת משכנתא בבנק שבו מתנהל חשבונו, תופנה אוטומטית בקשתו לאגף המשכנתאות של הבנק הבינלאומי. על אף שאינו בנק גדול, ניתן לקבל בו תנאי משכנתא שאינם פחותים בטיבם מאלה הניתנים בבנקים המובילים ולעיתים הוא אף מציע תנאי ריבית טובים יותר.

בנק הבינלאומי

משכנתא בבנק הבינלאומי – כדאי או לא כדאי?

שירותי המשכנתאות הניתנים בבנק הבינלאומי דומים לאלה הניתנים בשאר הבנקים, ואופן בחינת האישורים בו מתבצעת תוך הקפדה על עמידה של הלקוח נוטל המשכנתא בתנאי האשראי שהציב וכן על עמידה בקריטריונים נוספים שהציב לעצמו ובכפוף להנחיות הבנק המרכזי והמפקח על הבנקים. כמו בשאר הבנקים למשכנתאות, נציג המשכנתאות בבנק הבינלאומי ייצג את הבנק בו הוא עובד וידאג לאינטרסים של הבנק, שם לא אחרים מאשר הגדלת הרווחיות מהלקוחות.

האם כדאי יותר לקחת משכנתא בבנק הבנלאומי?

כבכל הבנקים למשכנתאות, גם הבנק הבינלאומי אינו נותן את האפשרות לקבל ייעוץ משכנתא ניטרלי ואובייקטיבי. לקוחות הבנק אינם יכולים לקבל את האלטרנטיבה הכלכלית (תמהיל משכנתא, ריביות, בחינת כלכלת משפחה והתאמת המשכנתא למצב הכלכלי) הטובה ביותר עבורם, היות ופקיד המשכנתאות בבנק יראה לנגד עיניו את גובה ההחזר החודשי שיהיה ללקוח עבור המשכנתא שייקח וידאג לעמידה שלו בקריטריונים יבשים של הכנסה פנויה, אותו הציב לעצמו וכן ייבחן את מתן ההלוואה לדיור על ידי ניתוח של התנהלות בנקאית היסטורית של לקוח המשכנתא הפוטנציאלי. כתוצאה מכך, תהיה לרוב, חלוקה אקראית לכמה מסלולי משכנתא, אשר אינם יכולים לתת תשובה מקצועית ואחראית כאשר יבוא הלקוח ויבקש שיבנו לו תמהיל משכנתא אופטימאלי.

לפני לקיחת משכנתא בבנק, הכרחי יהיה לקחת בחשבון את כל המשתנים הרבים ולשקלל אותם באופן המציג תמונה ברורה כמה שיותר של המצב הכלכלי ושל הצפי הפיננסי של המשכנתא מצד אחד ושל עתיד המשפחה מבחינה כלכלית מצד שני. רק בדרך זאת ניתן יהיה לבנות ולהתאים את המשכנתא עבור מי שלוקח אותה באופן שיהיה מותאם אליו ואל משפחתו.

האם כדאי לסמוך על יועץ משכנתאות בבנק ולקבל את התמהיל שהוא ימליץ לי?

חד-משמעית – לא! פקיד המשכנתאות בבנק לא יחשב, בדרך-כלל, את כל מה שצריך על-מנת לדרוג למשכנתא טובה ומותאמת עבור הלקוח. מה שלקח בחשבון יהיה הסיכונים שאותם לוקח הבנק כאשר הוא מאשר משכנתא ללקוח וכן ביטוי של רווחיו מהלקוחות שלו בצורה הכי טובה. ככל שהבנק ידאג יותר לרווחיו שלו, כך ישלם הלקוח מחיר גבוה יותר עבור המשכנתא והדבר יבוא על חשבונו. חשוב לזכור שהבנק הוא גוף עסקי שמטרתו העיקרית להגדיל את רווחיו ולא להיפך וזה לגמרי בסדר.