בנק ירושלים - מידע מקצועי - מתן ייעוץ משכנתאות

בנק ירושלים

בנק ירושלים הינו בנק מסחרי קטן, אמנם אגף המשכנתאות שלו מהווה את עיקר פעילותו ורווחיותו. כמצופה מבנק שאינו גדול, רמת הבירוקרטיה והמורכבות של אישור המשכנתא בבנק היא פחותה וכן לרוב תתקבל תשובה מהרה יותר עבור לקוחות הפונים בבקשה למשכנתא בבנק. יחד עם זאת, כבכול בנק, בנק ירושלים כפוף לתקנות הבנק המרכזי ולהוראות המפקח על הבנקים ומטרתו לדאוג לסיכון מינימאלי ממתן משכנתא ללקוחותיו ולהשאת הרווחים שלו כגוף פיננסי עסקי לכל דבר.

בנק ירושלים

משכנתא בבנק ירושלים – האם זה כדאי?

גיוס לקוחות המשכנתא של הבנק מתבצע, לרוב, לא מלקוחות הבנק עצמו, שכן מספר לקוחותיו נמוך יותר מזה של הבנקים הגדולים, אלא מגיוס לקוחות עבור משכנתא, שהם לקוחות של בנקים אחרים בהתנהלותם השוטפת.

האם טוב יותר לקחת משכנתא בבנק ירושלים מאשר בבנקים אחרים?

שירותי המשכנתאות הניתנים בבנק ירושלים דומים באופיים לאלה הניתנים בשאר הבנקים, ואופן בחינת האישורים בו מתבצעת תוך הקפדה על עמידה של הלקוח נוטל המשכנתא בתנאי האשראי שהציב וכן על עמידה בקריטריונים נוספים. בדומה לשאר הבנקים למשכנתאות, נציג המשכנתאות בבנק ירושלים ייצג את הבנק בו הוא עובד וידאג לאינטרסים של הבנק, שהם הגדלת הרווחיות מהלקוחות על-ידי מתן משכנתא.

כבכל הבנקים למשכנתאות, גם בנק ירושלים אינו נותן את האפשרות לקבל ייעוץ משכנתא ניטרלי ואובייקטיבי. לקוחות הבנק אינם יכולים לקבל את האלטרנטיבה הכלכלית (תמהיל משכנתא, ריביות, בחינת כלכלת משפחה והתאמת המשכנתא למצב הכלכלי) הטובה ביותר עבורם, היות ופקיד המשכנתאות בבנק יראה לנגד עיניו את גובה ההחזר החודשי שיהיה ללקוח עבור המשכנתא שייקח וידאג לעמידה שלו בקריטריונים יבשים של הכנסה פנויה, אותו הציב לעצמו וכן ייבחן את מתן ההלוואה לדיור על ידי ניתוח של התנהלות בנקאית היסטורית של לקוח המשכנתא הפוטנציאלי. כתוצאה מכך, לקוח המשכנתא בבנק לא יוכל לקבל מפקיד המשכנתא בבנק תמונת מציאותית לגבי מצבו, כפי שגם לא יוכל להבין באמת מה עליו לעשות על-מנת לצמצם את הוצאות המשכנתא שלו ולהימנע מבזבוז של סכומים גדולים שישולמו לבנקים במהלך השנים (לעיתים סכומים אלה יכולים להגיע לעשרות ואף למאות אלפי שקלים).

לפני לקיחת משכנתא בבנק, כדאי לקחת בחשבון את כל המשתנים ולשקלל אותם באופן המציג תמונה ברורה כמה שיותר של המצב הכלכלי ושל הצפי הפיננסי של המשכנתא מצד אחד ושל עתיד המשפחה מבחינה כלכלית מצד שני, וכך ניתן יהיה לבנות ולהתאים את המשכנתא עבור מי שלוקח אותה.