בנק לאומי - מידע מקצועי - מתן ייעוץ משכנתאות

בנק לאומי

בנק לאומי הינו הבנק המוביל, השני בגודלו בישראל. בתחום מתן המשכנתאות בישראל והוא בין המובילים במספר הלוואות חדשות הניתנות לדיור.

בנק לאומי

משכנתא בבנק לאומי – כדאי או לא כדאי?

שירותי המשכנתאות הניתנים בבנק לאומי דומים לאלה הניתנים בשאר הבנקים, ואופן בחינת האישורים בו מתבצעת תוך הקפדה שמרנית מאוד על עמידה של הלקוח נוטל המשכנתא בתנאי האשראי שהציב וכן על עמידה בקריטריונים נוספים. כבכל הבנקים למשכנתאות, נציג המשכנתאות בבנק ייצג את הבנק בו הוא עובד וישרת נאמנה את האינטרסים הרווחיים של מנהליו עבור הבנק, כצפוי מגוף עסקי גדול הנקרא בנק.

האם כדאי יותר לקחת משכנתא בבנק לאומי?

כבכל הבנקים למשכנתאות, גם בבנק לאומי אינה ניתנת האפשרות לקבל את הייעוץ האובייקטיבי שייתן את האלטרנטיבה הכלכלית הטובה ביותר עבור לקוח הבנק המבקש משכנתא. פקיד המשכנתאות בבנק יראה לנגד עיניו את גובה ההחזר החודשי שיהיה ללקוח עבור המשכנתא שיקח ויראה עמידה שלו בקריטריונים יבשים של הכנסה פנויה אותו הציב לעצמו וכן ייבחן את מתן ההלוואה לדיור על ידי ניתוח של התנהלות בנקאית היסטורית של לקוח המשכנתא הפוטנציאלי. אופי פעולה זה לוקה בחסר כאשר מדובר על טובת הלקוח ומכאן, כשבאים לבחון כדאיות ללקיחת משכנתא בבנק מסוים, כדאי לקחת בחשבון את כל המשתנים הרבים ולשקלל אותם באופן המציג תמונה ברורה כמה שיותר של המצב הכלכלי ושל הצפי הפיננסי של המשכנתא מצד אחד ושל עתיד המשפחה מבחינה כלכלית. רק בדרך זאת ניתן יהיה לבנות ולהתאים את המשכנתא עבור מי שלוקח אותה באופן שיהיה כדאי וחסכוני הרבה יותר. כיום אף בנק למשכנתאות אינו מסוגל או מעוניין לעשות זאת עבור לקחותיו.

האם כדאי לי לסמוך על יועץ משכנתאות בבנק גדול ולקבל את התמהיל שהוא ימליץ לי?

חד-משמעית – לא! כאמור, הבנק יודע לקחת בחשבון את הסיכונים שלו ולבטא את רווחיו מהלקוחות שלו בצורה הכי טובה. לא סביר שבעת ובעונה אחת יוכל גם לדאוג לכך שלקוחות הלוקחים משכנתא ייהנו מכך. נהפוך הוא – ככל שהבנק ידאג יותר לרווחיו כך ישלם הלקוח יותר עבור המשכנתא, בסופו של דבר. זכרו תמיד: הבנק הוא גוף עסקי שמטרתו העיקרית להגדיל את רווחיו ולא להיפך.