בנק הפועלים - מידע מקצועי - מתן ייעוץ משכנתאות

בנק הפועלים

בנק הפועלים הינו בנק מוביל, הראשון בגודלו בישראל. בתחום מתן המשכנתאות בישראל הוא בין המובילים במספר הלוואות חדשות הניתנות לדיור.

בנק הפועלים

משכנתא בבנק הפועלים – כדאי או לא כדאי?

שירותי המשכנתאות הניתנים בבנק הפועלים דומים לאלה הניתנים בשאר הבנקים, ואופן בחינת האישורים בו מתבצעת תוך הקפדה על עמידה של הלקוח נוטל המשכנתא בתנאי האשראי שהציב וכן על עמידה בקריטריונים נוספים. כמו בשאר הבנקים למשכנתאות, נציג המשכנתאות בבנק הפועלים ייצג את הבנק בו הוא עובד וישרת נאמנה את האינטרסים הרווחיים של מנהליו עבור הבנק, וירצה להציג בסוף כל חודש נתונים העונים על הציפיות ממנו כמגייס לקוחות משכנתא חדשים עבור הבנק.

האם כדאי יותר לקחת משכנתא בבנק הפועלים?

כבכל הבנקים למשכנתאות, גם בבנק הפועלים אינה ניתנת האפשרות לקבל את ייעוץ אובייקטיבי. לקוח הבנק לא יוכל לקבל את האלטרנטיבה הכלכלית (תמהיל משכנתא, ריביות, בחינת כלכלת משפחה) הטובה ביותר עבורו. פקיד המשכנתאות בבנק יראה לנגד עיניו את גובה ההחזר החודשי שיהיה ללקוח עבור המשכנתא שיקח ויראה עמידה שלו בקריטריונים יבשים של הכנסה פנויה אותו הציב לעצמו וכן ייבחן את מתן ההלוואה לדיור על ידי ניתוח של התנהלות בנקאית היסטורית של לקוח המשכנתא הפוטנציאלי. יחד עם זאת, לרוב יתעלם מסך גובה ההחזר הכולל לבנק ויימנע מביצוע פעולה שתקטין את אותו החזר. חלוקה אקראית לכמה מסלולים אינה יכולה לענות באופן מקצועי או אחראי על ציפיות שלנו כלקוחות הבנק לכך שנעשה הדבר המיטיב עמנו שיחסוך עבורנו כסף רב במשכנתא. לצורך כך, הכרחי יהיה לקחת בחשבון את כל המשתנים הרבים ולשקלל אותם באופן המציג תמונה ברורה כמה שיותר של המצב הכלכלי ושל הצפי הפיננסי של המשכנתא מצד אחד ושל עתיד המשפחה מבחינה כלכלית מצד שני. רק בדרך זאת ניתן יהיה לבנות ולהתאים את המשכנתא עבור מי שלוקח אותה באופן שיהיה כדאי וחסכוני הרבה יותר. כיום אף בנק למשכנתאות אינו מסוגל או מעוניין לעשות זאת עבור לקוחותיו.

האם כדאי לי לסמוך על יועץ משכנתאות בבנק גדול ולקבל את התמהיל שהוא ימליץ לי?

חד-משמעית – לא! כאמור, הבנק יודע לקחת בחשבון את הסיכונים שלו ולבטא את רווחיו מהלקוחות שלו בצורה הכי טובה. לא סביר שבעת ובעונה אחת יוכל גם לדאוג לכך שלקוחות הלוקחים משכנתא ייהנו מכך. נהפוך הוא – ככל שהבנק ידאג יותר לרווחיו כך ישלם הלקוח יותר עבור המשכנתא, בסופו של דבר. זכרו תמיד: הבנק הוא גוף עסקי שמטרתו העיקרית להגדיל את רווחיו ולא להיפך. פקיד המשכנתאות בבנק לרוב יחלק את המשכנתא לשלושה מסלולים באופן אקראי וחסר כל הגיון כלכלי המתאים ללקוח.