חשבון מוגבל

חשבון מוגבל – חשבון שאי אפשר למשוך ממנו צ'קים. חשבון יהיה מוגבל ובעליו יהיה מוגבל אם סורבו במשך שנים עשר חודשים עשרה צ'קים או יותר שנמשכו על החשבון. תקופת הגבלה – שנה.